Personvernerklæring

Hos TaxHelper respekterer og beskytter vi din personlige informasjon og vil ikke dele den med en tredjepart uten ditt samtykke. Les vår personvernerklæring nedenfor.

Denne personvernerklæringen regulerer måten TaxHelper AS samler inn, lagrer og bruker informasjon samlet inn fra brukere (heretter kalt "Brukere") av nettsiden www.taxhelper.no og underdomener derav (heretter samlet kalt "Nettstedet"). Det er EUs databeskyttelsesforordning (GDPR) og den norske databeskyttelseslovgivningen som setter rammene for denne policyen og hvordan personopplysningene dine skal behandles. Denne personvernerklæringen dekker nettstedet og alle produkter som tilbys av TaxHelper AS.

Personlig informasjon

Personopplysninger er enhver type informasjon som direkte eller indirekte kan tilskrives en bestemt person. Dette kan for eksempel være navn, adresse, e-post, personnummer. Behandling av personopplysninger er alle former for håndtering av personopplysninger, inkludert innsamling, registrering, systematisk og sletting.

TaxHelper kan samle inn personlig informasjon fra brukere på en rekke måter, inkludert men ikke begrenset til når brukere bruker vårt fradragsprodukt, fullfører et kjøp, betaler for et produkt eller andre aktiviteter på nettstedet. Brukere kan bli bedt om navn, e-postadresse, skatteinformasjon og kredittkortinformasjon etter behov. Brukere kan imidlertid besøke nettstedet anonymt og dermed velge å ikke oppgi personlig informasjon, men dette kan hindre dem i å bruke visse av nettstedets tjenester eller funksjoner.

TaxHelper er ansvarlig for personopplysninger dine

TaxHelper er ansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg. TaxHelper er derfor ansvarlig for at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lover og regler, selv om det benyttes databehandlere. TaxHelper er den du bør kontakte dersom du ønsker innsyn i dine personopplysninger eller ønsker å få korrigert personopplysningene dine.

Ikke-personlig informasjon

Vi kan samle inn ikke-personlig informasjon om brukere så snart de besøker nettstedet. Ikke-personlig informasjon kan omfatte nettlesernavn, datamaskintype og teknisk informasjon om brukerens tilkoblingsmetode med nettstedet, slik som operativsystem, internettleverandør og annen lignende informasjon.

Informasjonskapsler

Nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukernes opplevelse. Brukerens nettleser lagrer informasjonskapsler på harddisken for registreringsformål og noen ganger for å spore informasjon om dem. Brukere kan velge å stille inn nettleseren til å avvise informasjonskapsler eller varsle deg når informasjonskapsler sendes. Brukeren må imidlertid være klar over at enkelte deler av Nettstedet i ettertid kan ha redusert funksjonalitet.

Hvordan vi bruker innsamlet informasjon

Vi kan samle inn og bruke Brukernes personopplysninger til f.eks. følgende formål:

For å gjøre brukeropplevelsen mer personlig
Vi kan bruke informasjonen som samles inn for å forstå hvordan våre brukere som gruppe bruker tjenestene og ressursene som tilbys på nettstedet.

For å behandle brukerens fradrag og skatt
Vi kan bruke personopplysninger for å kontrollere og rapportere brukerens skattefradrag beregnet på nettstedet.

For å fullføre betalinger og levering
Vi kan bruke informasjonen brukeren gir om seg selv når de fullfører en bestilling, utelukkende for å kunne betjene den bestillingen. Vi deler ikke denne informasjonen med noen andre, med mindre dette er nødvendig for å fullføre bestillingen (som betalingstjeneste).

For å sende e-post
Vi kan bruke Brukerens e-postadresse for å svare på spørsmål eller andre henvendelser fra Brukeren, dersom det skulle være noen.

For å overholde gjeldende lovgivning
Vi kan bruke brukerens informasjon for å sikre at vi overholder den til enhver tid gjeldende lovgivning, for eksempel hvitvaskingsloven. Derfor kan brukerens fulle navn hentes fra det svenske skatteverket for å sikre at vi, i samsvar med lov om hvitvasking av penger, vet hvem tjenesten leveres til.

Databehandler

Typeform
Bruk: Typeform brukes til å stille spørsmålene og samle inn svar om fradrag
Databehandling: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt

Google Analytics
Bruk: Google Analytics brukes til å samle inn informasjon for å forbedre vår tjeneste og plattform
Databehandling: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Stripe
Bruk: Stripe brukes til å motta og refundere betalinger
Databehandling: https://stripe.com/us/privacy

Skatteetaten
Bruk: Skatteetaten brukes til å rapportere skatteopplysninger for brukeren og for å overholde gjeldende lovgivning, for eksempel hvitvaskingsloven
Databehandling: https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/sikkerhet/personvern/

Hotjar
Bruk: Hotjar brukes til å samle inn informasjon for å forbedre vår tjeneste og plattform
Databehandling: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Facebook Pixel
Bruk: Facebooks Pixel brukes til å samle informasjon for å forbedre vår tjeneste og plattform
Databehandling: https://www.facebook.com/policy.php

TikTok Pixel
Bruk: TikToks Pixel brukes til å samle inn informasjon for å forbedre tjenesten og plattformen vår
Databehandling: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea

Snapchat Pixel
Bruk: Snapchats Pixel brukes til å samle inn informasjon for å forbedre tjenesten og plattformen vår
Databehandling: https://values.snap.com/da-DK/privacy/privacy-policy

ActiveCampaign
Bruk: ActiveCampaign brukes til å sende nyhetsbrev og kommunisere med brukeren
Databehandling: https://activecampaign.com/legal/gdpr-updates/gdpr-overview

Hvordan vi beskytter informasjonen din

Vi har innført passende datainnsamlings-, lagrings- og behandlingsprosesser for å beskytte mot uautorisert tilgang, endring, avsløring eller ødeleggelse av din personlige informasjon, betalingsinformasjon og data som er lagret på nettstedet. Sensitiv og privat datautveksling mellom nettstedet og dets brukere skjer over en SSL-sikret (secure socket layer) kommunikasjonskanal.

Behandling av personopplysninger i nyhetsbrevet

Hvis du har meldt deg på nyhetsbrevet, samtykker du til at vi kontakter deg pr e-post med nyhetsbrev og tilbud. Vi behandler din e-postadresse og informasjonen om dine kjøp hos oss til den ikke lenger er relevant. I praksis betyr dette inntil du gir beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta e-post fra oss.

Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt. Dette kan du enten gjøre ved å bruke lenken nederst i våre e-poster eller ved å kontakte oss på ab@taxhelper.no og opplyse om at du ikke lenger ønsker å motta våre nyhetsbrev og tilbud.

Deling av din personlige informasjon

Vi verken selger eller leier ut brukeres personopplysninger til andre. Vi kan dele generisk samlet informasjon, ikke knyttet til noen personlig informasjon om besøkende og brukere, med våre forretningspartnere, tilknyttede selskaper og annonsører for formål, samt annen deling som beskrevet ovenfor.

Overføring til tredjeparts land

I noen tilfeller kan vi overføre dataene dine til våre IT-tjenesteleverandører i land utenfor EU/EØS. Enhver overføring av dataene dine til et tredjeland vil skje i henhold til gjeldende regler i GDPR kapittel V.

Lagring og sletting av data

Data lagres så lenge det kan være formålstjenlig eller lovpålagt, men aldri mer enn maks 5 år etter avsluttet kundeforhold, dersom dette er et lovkrav (for eksempel regnskapsloven eller hvitvaskingsregelverket). Når Brukeren sletter sin konto, slettes alle data som Selskapet ikke er forpliktet til å beholde. For eksempel har selskapet plikt til å lagre dataene som ligger til grunn for rapportering til Skatteetaten, mens data som ikke er innrapportert slettes automatisk.

Tredjeparts nettsteder

Brukere kan finne lenker til andre nettsteder som tilhører tredjeparter på nettstedet. Vi kontrollerer ikke innholdet eller lenkene som vises på disse sidene og er ikke ansvarlige for retningslinjene som brukes av nettsteder som lenker til eller fra nettstedet. I tillegg kan disse nettstedene eller tjenestene, inkludert deres innhold og lenker, endres regelmessig. Disse nettstedene og tjenestene kan ha sine egne retningslinjer for personvern og tjenester. Søking og annen interaksjon med andre nettsteder, inkludert nettsteder som har lenker til nettstedet, er underlagt nettstedets egne vilkår og retningslinjer.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen når som helst. Når vi gjør dette, vil vi endre datoen for siste oppdatering nederst på denne siden. Vi oppfordrer brukere til å sjekke denne siden regelmessig for endringer for å holde seg informert om hvordan vi hjelper til med å beskytte den personlige informasjonen vi samler inn. Ved større endringer vil disse bli kommunisert til brukerne via e-post.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter kan vi be deg bekrefte identiteten din ved å fremlegge identifikasjon og/eller gi ytterligere opplysninger om deg selv. Dette gjør vi for å beskytte identiteten til våre brukere, og for å være sikker på at ingen utgir seg for å være deg.

Innsyn og retting
Du kan be om innsyn i personopplysningene dine som vi behandler og be oss rette eller legge til personopplysninger dersom du mener noe er uriktig.

Sletting, begrensing
I enkelte tilfeller kan du også be oss slette personopplysninger om deg eller begrense behandlingen av dine personopplysninger.

Protestere

I enkelte tilfeller kan du rette innsigelser mot behandlingen av dine personopplysninger, forutsatt at behandlingen skjer uten ditt samtykke eller behandlingen ikke er lovpålagt. Dersom formålet med å behandle personopplysningene er tilpasset markedsføring, har du alltid rett til å protestere og kan gjøre dette ved å kontakte oss på support@taxhelper.no.

Dataportabilitet

Når vi behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke eller på grunnlag av avtale, kan du be oss overføre opplysningene om deg til en annen behandlingsansvarlig eller til deg selv i et maskinlesbart og vanlig filformat.

Klage
Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger ikke stemmer med regelverket eller vår personvernerklæring, kan du klage til Datatilsynet. Vi håper selvsagt at du først vil ta kontakt med oss for å finne en løsning på support@taxhelper.no.
Vi behandler din henvendelse så snart som mulig, og som hovedregel innen 30 dager. Ved særskilte unntak kan kompliserte henvendelser føre til lenger behandlingstid, du vil i så tilfelle få beskjed om dette.

Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside:https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

Din aksept av disse vilkårene

Ved å bruke nettstedet godtar du denne policyen og tjenestevilkårene. Hvis du ikke godtar denne policyen, vennligst ikke bruk nettstedet. Fortsatt bruk av dette nettstedet etter endringer i denne policyen vil bli ansett som aksept av slike endringer.

Hvem kan jeg klage til?

Dersom du ønsker å klage på selskapets behandling av dine personopplysninger, må klagen sendes til Datatilsynet.

Vi foretrekker selvfølgelig at du også tar kontakt med oss ​​med tanke på å løse utfordringen. Du finner vår kontaktinformasjon nedenfor.

Kontakt os

Hvis du har spørsmål angående denne personvernerklæring, praksisen på nettstedet eller din omgang med nettstedet, kan du gjerne kontakte oss på: support@taxhelper.no.

Disse retningslinjene ble sist oppdatert 18. november 2023