Brukervilkår

Nedenfor finner du vilkårene og betingelsene for handel med TaxHelper.
Vi oppfordrer deg til å lese dem nøye før du foretar et kjøp.

TaxHelper AS
Hasleveien 28A
0571 Oslo
Org. nr. 932 372 444
Web: www.taxhelper.no
E-mail: ab@taxhelper.no

1. Søknad

Denne konsulentavtalen inneholder følgende vilkår og betingelser (heretter kalt "Vilkårene") som gjelder for alle produkter som selges på www.taxhelper.no og underdomener der (heretter samlet kalt "Nettstedet") av TaxHelper AS (heretter kalt "Selskapet"), og som brukere av disse (heretter kalt "Brukere" eller "Kunder") kan kjøpe.

2. Produkter

Produktene som selges fra Nettstedet (heretter kalt "Produkt") er avhengig av Brukerens inntasting og valg, og eventuelle feil i Brukerens inntasting eller valg er derfor ikke Selskapets ansvar. Brukeren kan imidlertid kontakte selskapet på ab@taxhelper.no for å få endret en feilaktig oppføring, hvis det fortsatt er mulig å korrigere den.

3. Pris og betaling

Alle priser på Nettstedet er oppgitt i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift. Kunden aksepterer at Selskapet kan trekke penger fra Kundens tilgjengelige betalingsmetoder i samsvar med prisen på Produktet.

Prisen på produktet er basert på en “no-cure no-pay”-prismodell. Det betyr at hvis kunden oppnår en skattebesparelse gjennom produktet, betaler kunden 30% av besparelsen til selskapet. Det betyr også at hvis kunden ikke oppnår en skattebesparelse, er produktet gratis for kunden.

Skattebesparelsen kan enten utbetales av skattemyndighetene eller motregnes i skyldig skatt eller annen gjeld til det offentlige.

Nettstedet aksepterer betaling med Visa, Mastercard og andre store kredittkort. Selskapet betaler gebyret som betalingsinnløseren (de som formidler betaling med kredittkort) tar. Kunden betaler eventuelle andre gebyrer som belastes av sin egen kortutsteder.

4. Levering

Når Kunden har svart på spørsmålene på plattformen og opprettet et betalingskort, må Kunden gi Selskapet tilgang til sin skatt på Altinn.no. Først da kan Selskapet foreta innrapporteringen til Skatteetaten for Kunden. Selskapet bestreber seg på å rapportere innen 5 virkedager, men Selskapet garanterer at Kunden alltid får rapportert fradragene dersom Kunden har gitt tilgang til Skatteetaten senest 7 dager før Skatteetatens frist for endringer i den aktuelle årsoppgaven. Hvis Kunden allerede har beløp i rubrikkene/feltene på Skatteetaten, vil Selskapet overskrive disse med det nye beløpet fra Nettsiden.

5. Retten til å klage

Alle brukere har full returrett innen 14 dager etter at de har kjøpt produktet. Du kan benytte deg av reklamasjonsretten ved å kontakte TaxHelper på support@taxhelper.no. Reklamasjonsretten er imidlertid ugyldig dersom fradragskontrollen allerede er levert som beskrevet i punkt 4 ovenfor. I slike tilfeller er tjenesten levert, og brukeren kan da ikke benytte seg av reklamasjonsretten.

6. Ansvar

Selskapet er ansvarlig for forklaringene og beregningene av Produktene, men kan under ingen omstendighet holdes ansvarlig for bruken av Nettsidens Produkter, inkludert, men ikke begrenset til, at Nettsidens Produkter ikke brukes korrekt av Kunden, f.eks. ved å legge inn feil informasjon. Selskapet er således ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller følgeskader som kunden måtte lide som følge av feil bruk av produktene. Selskapet er heller ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder følgetap, tap av fortjeneste, konvensjonelle skader eller tap av data som kunden måtte lide som følge av bruk av ett eller flere produkter.

Selskapet er ikke ansvarlig for referanser, lenker eller andre henvisninger til tredjeparts nettsteder som finnes på nettstedet, og all tilgang til eller bruk av tredjeparts nettsteder skjer på kundens eget ansvar.

7. Kvalitetssikring

Selskapets medarbeidere som utarbeider de enkelte produktene, har økonomisk utdannelse og arbeidserfaring innen økonomi. I tillegg er alle skatterelaterte deler av nettstedet gjennomgått av et revisjonsselskap for å sikre nettstedets kvalitet og nøyaktighet.

8. Behandling av personopplysninger

Selskapets regler for behandling av personopplysninger er beskrevet i selskapets personvernerklæring. Denne finner du her.

9. Endringer

Selskapet tar forbehold om trykk- og prisfeil. Selskapet forbeholder seg også retten til å gjøre endringer i disse vilkårene, for eksempel som følge av endringer i lovgivningen.

Selskapet er ikke ansvarlig for sammenbrudd eller manglende tilgang til nettstedet, svikt i strømforsyningen eller internettforbindelsen, hærverk på systemet (både fysisk og datavirus og hacking) eller andre forhold og omstendigheter utenfor selskapets kontroll.

11. Lov og jurisdiksjon

Enhver tvist som oppstår som følge av brukerens kjøp av produkter eller enhver tvist som oppstår som følge av dette, inkludert omfanget eller gyldigheten av disse vilkårene, skal reguleres av norsk lov.

Hvis kunden har spørsmål, er kunden alltid velkommen til å kontakte oss på ab@taxhelper.no.

Disse vilkårene ble sist oppdatert 18. november 2023.